Spor Yapmak Ruhumuzu Nasıl Etkiler?

sporun insana etkileri?
Spor yapmak ruhumuzu nasıl etkiler? Sorusuna bilimsel yanıtlar verebilmek adına ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Ancak araştırmalar kadar aslında geçmişten beri süregelen pratikler de bizlere spor yapmanın ve hareketli olmanın her zaman beden sağlığımız için iyi olduğunu söylemektedir. Spor yapmak vücudumuz için olduğu kadar ruhumuz için de oldukça faydalı etkileri olan bir eylemdir. Şimdi hep birlikte spor yapmak ruhumuzu nasıl etkiler? Sorusunu cevaplandırmaya çalışalım.

Spor yapmak ruhumuzu nasıl etkiler? Sorusunu yanıtlarken unutulmaması gereken bir nokta daha vardır. Bu nokta, insanlık tarihidir. İnsan, binlerce yıldır sürekli hareket halinde olan bir canlıdır ve bu hareket halinde olma hali, insanın olması gereken yaşam modelidir. Bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu da aslında spor ile kendini iyi hissetme arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Ruhsal değişimlerin en çok yaşandığı dönemlerden biri olan ergenlik dönemini temel alan ve ülkemizde yapılmış bir araştırmada, yetiştirme yurdunda kalan 13-17 yaşları arasındaki 180 ergenin fiziksel hareketi ile psikolojik durumları arasındaki bağıntı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda spor yapanların yapmayanlara göre depresyona girme, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımının daha az olduğu saptanmıştır. Avrupa’da 15-19 yaş aralığındaki 10.000 öğrencinin katıldığı bir araştırmaya göre ise spor yapanlarda depresyon, intihar eğilimi ve umutsuzluk gibi ruh halleri spor yapmayanlara göre daha düşüktür. İki araştırmanın sonucundan da anlaşıldığı gibi kendini iyi hissetme ve spor arasında pozitif bir ilişki vardır. Şimdi bu pozitif ilişkinin nasıl ortaya çıktığına kısaca değinelim.


Spor yaptığımızda neden kendimizi iyi hissederiz? Sorusuna verilebilecek en kısa cevap, spor yaptığımızda beynin hafıza ve öğrenme merkezi olan hipokampüste yeni nöronların oluşmasıdır. Bu nöronların oluşmasının ana nedeni ise strestir. Hareket ederken vücudumuz bir miktar strese girer nabzımız yükselir. Beyin bu durumda nöronları geliştiren bir protein olan BDNF’yi salgılar. Özellikle 30’lu yaşlarda sinir dokularının üretimi azaldığından, spor yardımıyla, BDNF proteini üretilerek hafıza ve öğrenme bağları güçlü tutulabilir. Bu da Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Son olarak spor esnasında BDNF proteini salgılandığında bu, serotonin salgılanmasını tetikler ve depresyon ile kaygı bozukluklarına yakalanma riski azalır.    

Yorum Gönder

0 Yorumlar