Ağrıkesiciler Ve Alkol

Ağrı kesiciler
İlaç kullanımı ile ilgilenen birçok şirket ağrı kesicileri iki ana başlık altında değerlendirir: Reçetesiz satılan ağrıkesiciler ve reçeteyle satılan ağrıkesiciler. Dünya genelinde özellikle reçetesiz ağrıkesicilerin zararsız olduğu ve güvenli bir şekilde kullanılabileceği yönünde bir kanı vardır. Hâlbuki bu iki ağrıkesici türü de eğer alkol ile kullanılırsa eşit derece de tehlike arz etmektedir.

Ağrıkesici İle Alkol Kullanmak Güvenli midir?

Eğer güçlü ya da sadece reçete ile yazılabilen bir ağrıkesici kullanılıyorsa, alkol tüketilmemesi birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Reçetesiz satılan bir ağrıkesici kullanılıyor ise, mutlaka bir eczacı ya da doktora danışılmalı ya da ilacın prospektüsü dikkatlice okunmalıdır. Bunun yanı sıra ilacın doğru dozda alındığından emin olunmalı ve önerilen alkol limitleri aşılmamalıdır.

Etkileri Nelerdir?

Ağrıkesiciler ile alkolün karışımının etkileri her ağrıkesici için oldukça çeşitli olabilir ve kişi tarafından tüketilen alkolün miktarına göre de etkileri değişebilir. Özellikle antidepresan ilaçlar ile alkol aynı anda kullanılmamalıdır. Bu ikisinin aynı zamanda kullanımı sinir sistemi üzerinde etkiye sahiptir. Sinirler gevşer, rahatlama gelir ve solunum azalır. Bunun sonucunda ise vücuda giren oksijen seviyesi düşer. İkinci bir etki ise ağrıkesiciler ve alkolün birlikte kullanımı sonucu oluşan maddelerin sindirim sistemi ve karaciğeri de etkilemesidir.

Antikonvülsanlar
Antikonvülsanlar, duygudurum dengeleyiciler olarak, nöronları ve sinir sistemini rahatlatan ağrıkesicilerdir. Antikonvülsanlar felç gibi durumlarda kullanılmaktadır; ancak alkol ile birlikte alınırlarsa, vücut nöbet ya da kriz geçirebilir. Bu durumun oldukça belirgin belirtilerinden bazıları aşırı umursamazlıkla birlikte görülen şiddetli sersemlemedir.

Opioidler                                      
Opioidlerin alkol ile birlikte kullanılması aşırı derecede ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu karışım, eğer zamanında önlem alınmazsa, ani kalp durmasına neden olabilecek olan solunum problemleri ve şiddetli baş dönmesine neden olur.

Reçetesiz Kullanılabilen Ağrıkesiciler
Yukarıda da belirtildiği gibi reçetesiz kullanılabilen ağrıkesiciler insan vücudu için pek tehlikeli sayılmazlar. Kısa süreli olarak solunum yavaşlaması gibi risklerin dışında, geniş çaplı karaciğer hasarı ve ülser gibi uzun dönemde gelişebilecek yan etkilere sahiptirler.

Anti Depresanlar
Anti depresanlar, insan vücudu için normalde de bir tehdit oluştururlar. Eğer alkol ile kullanılırlarsa intihar düşüncesi gibi yan etkilere neden olabilirler.


Ağrıkesiciler ile birlikte alkol kullanılması oldukça riskli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca diğer ilaçlarla birlikte alkolün kullanılması da alkolizm tehlikesini içerisinde barındırır. Bazı durumlarda her iki madde birlikte kullanılsa bile kısa dönemde olumsuz bir etki görülmeyebilir. Ancak uzun dönemde kalıcı hasar ve rahatsızlıklara neden olabilir. 

Alkol ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yorum Gönder

0 Yorumlar