Sahte Anı Sendromu Nedir?

yanlış-anı-sendromu
Sahte Anı Sendromu Neden Olur?



Sahte anı sendromu, anı deformasyonu ya da yanlış anı sendromu olarak da adlandırılan aslında hiç meydana gelmemiş olayların sanki gerçekten yaşanmış hatıralar gibi deneyimlenmesine verilen isimdir. Yeniden kurgulayıcı doğal belleğimizden dolayı bazı anılarımız, yeni bir bilginin öğrenilmesi, gibi bozuk ya da karmaşık olabilir. Bu anılar, tarihi gerçekliği baz almayan, güvendiğimiz anılardır. Bu sahte anılar, içsel faktörlerimizin etkisinden dolayı oluşabilecekleri gibi otoriter bir figür ya da içinde yaşadığımız kültürün tekrarlanan bilgisinden de doğabilirler.

Sahte anı sendromunda tecrübe edinilen bu sahte anılar, oldukça güçlü ve duygu yüklü anılar olarak ön plana çıkmaktadırlar. Özellikle çocukluk dönemi boyunca bir olaya ya da nesneye karşı şiddet suçu işlemiş ya da tacizde bulunmuş/bulunulmuş olma ihtimali bu yalancı anıların duygu yüklü olmasına neden olabilmektedir.


Sahte Anı Sendromu Neden Olur?


Bu sahte hatıraların nasıl oluştuğu tam olarak açıklanamamaktadır; ancak terapötik uygulamaların, bu anıların oluşmasında onları desteklediği düşünülmektedir. Örneğin bazı terapistler, hastalarına çocukluk döneminde sıkça yaşanan rahatsız eden anıları önlemek için hipnoz ya da güdümlenmiş görsellik gibi teknikleri kullanırlar.

Terapi boyunca hastanın yaşamından taciz veya şiddet gibi parçalar onun gözünün önüne getirilir. Bunun hemen ardından hastalar zor da olsa gerçek olaylardan bu sahte anıları ayırabilirler.

Bu terapiler sırasında ortaya çıkarılan gerçek anılar hakkındaki bazı sorular da çeşitli yasal ve akademik tartışmaların oluşmasına neden olmuştur. Çünkü hastalar özel hayatlarını ve geçmişlerinde meydana geldiğini iddia ettikleri bu kaygı verici olayları anlatmak durumunda kaldıkları gibi, terapi sırasında hipnozun doğru yapılmaması da hafızada hasar oluşmasına neden olabilmektedir.


sahte-anılar



Sahte Anı Sendromuna Örnek Bir Olay


Bu tuhaf sendromla ilgili en bilinen olay 1988 yılındaki bir dosyadır. Paul Ingram adındaki kişi kızlarından birine cinsel tacizde bulunmak, şeytani ayinler yapmak ve hatta cinayet işlemekle suçlanmıştır. (Tabi bu olay Ingram’ın çocuklarının bu olayları yıllar sonra aniden hatırlamaları sonucu ortaya çıkmıştır) Bu suçları işlemiş olan ve her nasılsa bunları bastıran Paul Ingram, günlerce polis tarafından sorgulandı ve sonunda onun bu suçları işlediğine kanaat getirildi ve çok uzun sürecek olan bir cezaya çarptırıldı. Bu olayla ilgili olarak bazı kişiler ise onun bu olayda suçsuz olduğu ve sahte anı sendromu kurbanı olduğuna inanmışlardır.


Sahte Anı Sendromunun Nedenleri


Sahte anı sendromunun nedenlerine aşağıdaki gibi kısaca değinebiliriz:

🔴 Çocukluk döneminde yaşanan cinsel taciz

🔴 Çocukluk amnezisi (hafıza kaybı)

🔴 Fiziksel travmalar

🔴 Kullanılan ilaçlar

🔴 Bellekte depolanan bilginin yaşlanmaya bağlı bozulması

Yorum Gönder

0 Yorumlar