Karın Zarı Kanseri Tehdit Ediyor!

Periton kanseri nedir?


Karın zarı kanseri, oldukça ender görülen kanser türlerinden biridir. Karın boşluğu ya da karın zarı dokusu içindeki tabakada gelişir. Yani karnın iç kısmında da olabilir. Bu nedenle periton kanseri ya da karın içi zarı kanseri de denildiği olur.

Mide zarı kanseri rahim, mesane ve rektumu da kapsayabilir. Epitel hücrelerden meydana gelmiş olan bu yapıya periton adı verilir.

Anlaşılacağı üzere hastalığın adı her ne kadar karın zarı kanseri olsa da aslında karın bölgesindeki organları kapsayan bir kanser türüdür. Yukarıda sözü edilen bu periton yapı, organların karın içi ve dışında rahat bir biçimde hareket edebilmesine yardım eden bir sıvı üretmektedir.

Bir başka önemli nokta ise, karın zarı kanseri veya karın iç zarı kanserinin, mide kanseri ile aynı şey olmadığı ayrımıdır. Bu nedenle metastaz yaparak peritona sıçrayan diğer kanserlerle karıştırılmamalıdır.

Periton kanseri, peritonda başlar bu nedenle de adı perimer periton kanseri olarak tıp literatüründe kullanılır.

Karın zarı kanseri belirtileri üzerine konuşmadan önce önemli bir detay bulunmaktadır. Bu da yumurtalık kanseriyle arasındaki ilişkidir. Şimdi kısaca bu ilişkiye bakalım.

Yumurtalık Kanseri Ve Karın Zarı Kanseri Arasındaki İlişki

Karın zarı kanseri, yumurtalık kanseri gibi görünür ve onun gibi hareket eder. Bunun nedeni ise yumurtalıkların yüzeyinin, periton gibi, epitel hücrelerle kaplı olmasıdır. Bundan dolayı karın zarı kanseri ile yumurtalık kanserinin bazı tipleri birbirine çok benzeyen belirtiler gösterirler.

İlerlemiş yumurtalık kanseri ile karın zarı kanserleri arasında her ne kadar benzerlikler bulunsa da, yumurtalıklar alınsa bile periton kanserine yakalanılabilir.

Özetlemek gerekirse, periton kanseri yani karın zarı kanseri karın bölgesinin herhangi bir noktasında ortaya çıkabilir. Yani karın zarı kanseri, periton zarı içindeki organların yüzeyini etkileyen bir kanserdir.

Karın zarı kanseri nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Fakat bu kanserin nasıl başladığıyla ilgili olarak farklı teoriler vardır. Bunlardan biri hamilelik sırasında ceninin gelişimi boyunca karnın içinde kalan yumurtalık dokusuna ait implantlardan kaynaklandığı yönündeki inançtır. Bazıları ise bu kanser türünü, karnın yumurtalık bölgesinden daha fazla değişime uğramasına bağlamaktadır.

Karın Kanseri Riski

Perimer karın zarı kanseri erkeklerden ziyade kadınlarda daha yaygındır. Özellikle yumurtalık kanseri riski olan kadınlar da karın zarı kanseri riski daha da yüksektir.

Periton kanseri için bir başka risk faktörü de yaşlılıktır. Bunların dışında BRCA1 ve BRCA2 genetik mutasyonuna sahip bireylerde de hastalığın görülme ihtimali normal birine göre çok daha yüksektir.


mide zarı kanseri

Karın Zarı Kanseri Belirtileri

Karın zarı kanseri belirtileri nelerdir? Sorusu bu hastalıktan şüphelenen birçok kişinin aklına gelen ilk sorudur. Karın zarı kanserinin erken evrede tespiti zor olabilir. Bunun nedeni bu kanseri ilk aşamalarında belirtilerinin çok belirsiz olmasıdır.

Karın zarı kanseri evreleri ilerledikçe netleşir. Yani belirtiler daha belirgin hale geldiğinde, hastalık ilerlemiş olmaktadır. Ayrıca belirtileri yumurtalık kanseri belirtilerine de benzemektedir. Ancak yine de kendine has özellikleri olduğundan yumurtalık kanserinden ayrılabilir.

■ Karın zarı kanserinin belirtilerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

■ Midede hazımsızlık, gaz, basınç, şişkinlik ya da kramplardan kaynaklanan ağrılar

■ Az yemek yense bile şişkinlik ya da doluluk hissi


■ Bulantı ya da ishal


■ İştahta belirgin azalış

■ Açıklanamayan biçimde kilo kaybı ya da kilo alınması

■ Anormal biçimde vajinal kanama

■ Rektal kanama

■ Nefes darlığı

Karın Zarı Kanseri Teşhisi

Karın zarı kanseri nedir? Belirtileri, risk faktörleri ve yumurtalık kanserinden farklarına değindikten sonra şimdi sıra bu hastalığı teşhis süreciyle ilgili bilgiler vermeye geldi. Öncelikle bu teşhis sürecinin hastanede bir uzman doktor muayenesi ile başlayacağını ifade etmek gerekir.

Doktorunuz sizin tıbbi geçmişinizi araştıracak ve anormal gördüğü noktalarda fiziksel muayeneye başvuracaktır.

Bu fiziksel muayenede aşağıdakiler kontrol edilir:

■ Rahim

■ Mide

■ Fallop tüpleri

■ Yumurtalıklar

■ Vajina

■ Mesane

■ Rektum ve kolon

■ Ayrıca bazı testlerin de yapılması gerekebilir. Bu testler:

■ Ultrason

CA-125 Kan Testi: Bu test kanda bulunan CA-125 ismindeki bir maddenin seviyesini ölçmektedir. Seviyeler yüksekse doktorunuz kanserden şüphelenebilir ancak CA-125 değerinin yükselmesine neden olan başka durumlar da olduğundan, test tek başına kanser teşhisini doğrulamak için yetersiz kalır.

CT Taraması: Vücudun orta kısmının yani gövdenin detaylı görüntülenmesi işlemidir.

GI Seviyesi Düşüklüğü Ya da Baryum Lavman: Bu testte lavman beyaz renkte bir çözelti olan baryum ile lavman yapılır. Röntgen esnasında yapılan bu işlemle tümörleri ve diğer sorunların tespiti mümkündür.

Üst GI Serisi: Bu testle hastaya baryum ağız yoluyla verilerek yutturulur. Böylece soluk borusu, mide ve ince bağırsağın başlangıç kısmı röntgenle görüntülenir.

Biyopsi:  Biyopsi yoluyla hastalığın teşhisi hastalar açısından biraz zorlu olabilmektedir. Bunun nedeni ise laparotomi yöntemidir. Bu yöntemde hastanın göbek deliğinden girilerek hastalıklı dokudan bir örnek parça alınır. Her ne kadar küçük bir delik açılarak bu yöntem uygulansa da bir çok insan bunu duyduğunda ürkmektedir. Ancak özellikle karın içi zarı metastaz veya karın içi kanserler için bu yöntem oldukça etkili bir yöntemdir.

Laparotomi yapılmasının ardından doktor kanserden şüphelenirse, hastanın karın bölgesindeki bir ya da daha fazla organı alınabilir. Tabi öncelikle kanserden emin olmak için patologlar alınan doku örneğini mikroskop altında incelerler ve kanser mi yoksa değil mi soruları kesin cevabını bulmuş olur.

Parasentez: Bu yöntem ameliyatın yapılamadığı bazı özel durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Hastaya ameliyat yapılamadığı için karın içi boşluğunda sıvı alınır ve yine mikroskop altında incelemeye tabi tutulur. İşte bu yönteme parasentez denmektedir.
Karın zarı kanseri veya yumurtalık kanserleri mikroskop altında birbirine benzerler. Bu nedenle alınan örnek ve tümörün konumu, kanserin tipinin belirlenmesine ciddi oranda yardımcı olur.


karın içi zarı kanseri

Karın Zarı Kanseri Tedavisi

Karın zarı kanseri tedavisi için birden fazla yöntemin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tabi bu nokta da önemli olan karın zarı kanserinin hangi evrede olduğudur. Çünkü her kanser gibi bu kanserde de erken teşhis çok önemlidir. Karın zarı kanseri son evre safhasına ulaşmasıyla ilk evrede olması arasında tedavi açısından ciddi farklar vardır.

Şimdi tedavi tiplerinin neye göre değiştiğine bakalım:

■ Hastalığın seviye ya da evresi

■ Kanserin konumu ve büyüklüğü

■ Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu

Bu hastalıkla ilgili hastaların ya da hasta yakınlarının aklındaki sorulardan biri de “Karın zarı kanseri iyileşirmi?” veya karın zarı kanseri ne kadar yaşar?  gibi sorulardır. Bu soruların yanıtı ise, yukarıda sayılan 3 faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Şunu da unutmamak gerekir ki gerek karın zarı kanserleri gerekse de diğer kanser türlerinde kanseri ne kadar erken teşhis edildiği hastalar için hayati bir öneme sahiptir.

Dolayısıyla karın zarı kanserinde yaşam süresi ile ilgili olarak farklı durumlara göre farklı cevaplar vardır.

Peki, karın zarı kanseri tedavileri nelerdir? Şimdi biraz da bu sorunun yanıtlarına değinelim.

Ameliyat: Bu yöntem sadece hastalığın teşhis edilmesine yardım etmez, aynı zamanda mide zarında veya periton tabakası üzerinde herhangi bir tümör varsa o da alınır. Eğer gerekirse, metastaz (sıçrama) varsa, cerrah hastanın mesanesi, yumurtalıkları ve Fallop tüplerini de alabilir. Ayrıca kanserin konumuna göre ameliyat sırasında diğer doku ve organlar da alınabilir.

Kemoterapi: Yumurtalık kanseri için kullanılan bazı ilaçlar karın zarı kanseri tedavisi için de kullanılmaktadır. Bu kemoterapi ilaçları genellikle 2-3 haftada bir hastaneye gidilerek ayakta enjeksiyon yoluyla verilmektedir.

Bazen kemoterapi ilacı cilt altına yerleştirilmiş olan bir katater yardımıyla doğrudan karnın içine verilebilir. Buna intraperitoneal kemoterapi denmektedir. Buna ek olarak alınan ilacın etkisi de her 3 haftada bir daha güçlü ve kompleks hale gelir.

HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi): Bu yöntem ise gelişmiş karın zarı kanseri tedavi merkezleri ya da tam teşekküllü bazı hastanelerde uygulanmaktadır. HIPEC yöntemi, karın zarı kanseri ameliyatı sonrasında karnın içine ısıtılmış kemoterapi uygulanmasıdır. Buna basınçlı sıcak kemoterapi de denmektedir. Bu yöntem mideden, kolondan ya da apandisten yayılmış karın zarı kanserleri için sıkça kullanılan bir karın zarı kanseri tedavisidir.

Palyatif (Hafifletici) Bakım: Karın zarı kanseri evreleri üzerine daha önce bazı şeyler söylemiştik. Hatırlarsanız karın zarı kanseri son evresi ve ilk evre arasında ciddi farklar vardır da demiştik. İşte bu farklar, aslında karın zarı kanseri 4 evresi üzerine tedavi yöntemlerinde ortaya çıkan değişimlerdir.

Hastalığın son evresinde kanser oldukça ileri bir noktada olduğu için hasta aşırı ağrı yaşar. Ayrıca kilo kaybı veya sıvı birikmesi de oluşabilir. Bu aşamada hasta için yapılabilecek fazla bir şey kalmadığından onu daha az acı çekmesi sağlanmaya çalışılır.

Karın Zarı Kanseri: Ne Beklenmeli?

Bu kanser türü de diğer kanserler gibi doğru zamanda müdahale ile tedavi edilebilir. Peki, bu hastalığa yakalanıp ameliyat olmuş ya da kemoterapi tedavisi görmüş olanlar, yani karın zarı kanserinden kurtulanlar gelecekleri için ne beklemeliler? Eğer ameliyatla tümör sorunsuz alınmışsa ya da kemoterapi süreci sorunsuz geçmişse negatif düşünmek için pek bir neden kalmamış demektir.

Tedavi sonrasında doktorunuz sizi sürekli takip altında tutacaktır. Karın zarı kanseri hızlı biçimde yayılabilen bir kanserdir. Çünkü karın bölgesi lenf açısından zengindir ve lenfler kan vasıtasıyla vücutta dolaşırlar. Bundan dolayı da tedavi sonrasında hastalığın nüksettiği durumlar bu kanser türünde sık görülür. Bu kanserin genelde ileri evrelerde teşhis edilme nedenlerinden biri de zaten budur.

Tüm bu nedenlerden dolayı doktorunuz, tedavi sonrasında da hastalığınızı kontrol etmeye bir süre daha devam edecektir.  

Yorum Gönder

2 Yorumlar

  1. Merhaba, maalesef yakın bir akrabam bu hastalıktan vefat etti. Oldukça zor bir kanser. Allah tüm hastalara şifa versin.

    YanıtlaSil
  2. S.a. bu hastalık nadir görülür demişsiniz ancak bildiğim kadarıyla bu hastalık kadınlar da çok şık görülen bir kanser türü.

    YanıtlaSil

1) Yorumunuzun yazıyla ilgili olmasına özen gösterin.
2) Yazım ve dil bilgisi kurallarına mümkün mertebe özen gösterin.
3) Hakaret ve küfür içeren kelimeler kullanmayın.
4) Yorum yaparken link eklemeyin.